• ON Amino 2222

    Amino acidet janë blloqet ndërtuese të proteinave. Vlefshmëria e proteinave është një element esencial në ndërtimin e muskujve, kur përdoren si pjesë e një diete me low-fat dhe gjatë një programi stërvitjeje. Aminoacidet gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm në parandalimin e shpërbërjes së proteinave te muskulit, që ndihmon në rindërtimin e indit muskular pas një stërvitjeje intensive. Aminoacidet esenciale janë të pazëvendësueshme për të gjithë sportistët pasi ato nuk prodhohen nga vetë trupi por duhet të merren nëpërmjet dietave ushqimore. Aminoacidet me zinxir të degëzuar (BCAA) janë të domosdoshme pasi ato mbrojnë muskulin nga shpërbërja e proteinave gjatë një stërvitje intensive dhe të fuqishme.

    3.500L5.500L

    ON Amino 2222

    3.500L5.500L

Kategoritë